katjaa, teksty z października 2010 roku

12 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest kat­jaa.

naj­dot­kliw­szą formą cier­pienia jest nieodwzajemnienie. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 30 października 2010, 13:06

a kiedy ucichnie ser­ce, możesz z całą pew­nością po­wie­dzieć, że mil­cze­nie zabija.. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 29 października 2010, 20:22

nasza ludzka słabość?

zbyt szyb­ko się an­gażuje­my, a później płaczemy.. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 24 października 2010, 14:09

Życie, nie odchodź!
umrę bez Ciebie.. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 23 października 2010, 19:17

pod­dając się zbyt łat­wo przeg­ry­wamy tak wiele, tak wielu.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 października 2010, 16:34

Po­mimo te­go, że Je­go już nie ma, dziękuję Ci Boże za Miłość.. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 15 października 2010, 11:26

Boże, da­jesz mi sen, jak­by dzień prze­pełniony wspom­nieniami nie wys­tar­czył. Tworzysz wyima­gino­wany ob­raz, za którym, budząc się, tęsknię.. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 października 2010, 11:07

myślisz, że wszys­tko wiesz o Miłości.
Głup­cze, Miłości uczy się całe życie, a często na­wet dłużej.. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 października 2010, 19:50

naj­trud­niej życzyć szczęścia tym, z który­mi kiedyś chciało się to szczęście dzielić.. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 11 października 2010, 13:51

Miłość.

nie Ty dla mnie, ale ja dla Ciebie.. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 10 października 2010, 18:19

katjaa

wiesz, szczęście bywa każdemu pisane..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

katjaa

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]