katjaa, teksty z października 2012 roku

13 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest kat­jaa.

Prze­raża mnie ten fakt, kiedy ludzie tak szyb­ko za­pomi­nają, kim by­li dla siebie, jak się kocha­li.. Fakt, iż co­raz częściej to obojętność góru­je.. To smutne.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 31 października 2012, 15:56

Jest ta­ki czas, gdy upa­dasz, gdy wokół nie ma ni­kogo, kto pomógłby wstać. Nie ma ni­kogo. I po­mimo te­go, że Ty ocierałeś łzy, to Two­je te­raz wsiąkają w po­duszkę, w zim­nym i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 października 2012, 14:09

Nie pow­strzy­muj łez. To że płaczesz, to nie oz­na­ka słabości.. To nie oz­nacza, że się poddałeś..
Płacz, wypłacz ból, cier­pienie.. Nie okłamuj się, że jes­teś zim­nym człowiekiem.. Płacz po­kazu­je, jak bar­dzo nam za­leży.. Pa­miętaj, nig­dy nie zab­ro­nię Ci płakać.. Co więcej, użyczę me­go ra­mienia, byś się wsparł, kiedy zab­raknie sił... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 29 października 2012, 16:08

Nie zabieraj mi..

nie za­bieraj mi
wspomnień
które co dzień
co noc
przez pal­ce próbują uciec
za­cis­kam pięści

zim­ne me serce
za­marzły łzy
i nie mów mi
że wszys­tko u Ciebie dobrze
nie wierzę..

pat­rzyłeś na mnie
cier­pienie w Twych oczach
i ja­kaś niewy­powie­dziana złość
nie okłamuj mnie
przepraszam

stan ago­nal­ny me­go serca
nie za­bieraj mi swo­jego życia
martwieję..

Odtwórz  

wiersz
zebrał 63 fiszki • 28 października 2012, 10:10

Wra­cam te­raz z pog­rze­bu ko­goś, ko­go nig­dy nie było. A ta­kie żałoby trwają najdłużej../myśl od­kurzo­na - 06.06.2012/ 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 października 2012, 10:49

Człowiek już ta­ki jest, przy­wiązu­je się szyb­ko do ludzi w poszu­kiwa­niu bez­pie­czeństwa, ak­ceptac­ji, miłości..
Zbyt szybko?
Do­piero później, gdy życie pod no­gi kłody mu ześle zro­zumie, że naiw­nie ufać, to pełna cier­pienia zguba.. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 października 2012, 17:01

I'm still waiting..

za­bija­na obojętnością
bra­kiem ciepła
bra­kiem poczucia
że jest się ko­muś potrzebnym
umieram powoli
wyrzu­cając z siebie
ból
łzy
i tą najgorszą
bezsilność
umieram zbyt długo
cze­kając na po­mocną dłoń
po­moc­ny gest
uśmiech
wciąż cze­kam na szczęście..


zim­ne no­ce i poranki
nig­dy nie byłam go­towa na samotność.. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 października 2012, 17:16

W mojej głowie, wszystko..

łzy wto­piły się w krop­le deszczu
nikt nie widzi
tyl­ko wewnątrz
bo­les­na euta­naz­ja wspomnień

w mo­jej głowie
wszystko
może jes­teśmy zbyt naiwni

nie za­pomi­naj, to gra pozorów
i na­wet człowiek uśmiechnięty
wewnątrz umiera z cierpienia.. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 16 października 2012, 14:21

Boli mnie świat..

te­raz świado­my jesteś
kto był człowiekiem
a kto uda­wał z zimną krwią


czy ludzie nau­czy­li się uda­wać miłość?
drżę na myśl o tym

ciągle widzę zim­ne twarze
zim­ne dłonie
mroźne oczy
ciągle życzą Ci śmierci


ta cała obojętność ludzi
ich twarze, ręce, oczy
wiesz, bo­li mnie ten świat.. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 15 października 2012, 16:08

Najgorsze są wieczory..

czuję od­dech na mej szyi
to nie Ty, poznałabym
pomóż mi, krzyczę
pomóż..

ach, sny..

z prze­rażeniem dziecka
tulę mo­je wspomnienia
zasypiam
powoli
w ten je­sien­ny wieczór
bez Ciebie
od­dech zwalnia
obudź mnie...


Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 października 2012, 16:24

katjaa

wiesz, szczęście bywa każdemu pisane..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

katjaa

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]