katjaa, ulubione teksty

11321 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Ty­le w życiu przeszliśmy dokładając so­bie drogi. 

myśl • 16 marca 2019, 14:00

Star­si ludzie od­chodzą, młod­szym zbiera się na czas. 

myśl • 15 marca 2019, 15:23

Słońce moje

roz­kochałeś mnie Panie
w roz­gwieżdżonych miastach
ocza­rowałeś blaskiem
mi­goczących ścieżek

lecz kiedy pat­rzę przez zorzę
na tańczące żurawie

wiem, że każdy wschód słońca
więcej mówi o Tobie

więc z każdym krwa­wiącym zachodem
dniem - spa­dającą gwiazdą
co­raz bar­dziej tęsknię
co­raz moc­niej wierzę 

wiersz • 15 marca 2019, 08:12

Ciężko poukładać siebie w szuf­la­dach in­nych ludzi. 

myśl • 11 marca 2019, 19:18

kubek

biały ku­bek z sze­rokim uchem
w nim sza­ra słom­ka i życie
wy­pija­ne po­woli wy­ciekające z warg
na za­wiązaną na szyi chustkę

miłość wy­rażana ruchem głowy
śmierć po­zos­ta­wiana sa­ma so­bie
kładąca koc na zmarznięte sto­py
wykręcająca wózkiem
do pus­te­go pokoju

kto wy­naj­dzie le­kar­stwo
na za­nik mięśni naszych sercowych
kto jest silny 

wiersz • 10 marca 2019, 10:16

o podobieństwach

poz­na­waj­my się pobieżniej
powierzchowniej

za­pamiętuj­my kształt rzęs nie łzę
długość języ­ka nie słowo
ko­notuj­my roz­staw palców
łuki brwi
szpiczas­tość podbródka

pa­miętam dziew­czynę wy­niszczoną chemioterapią
do której mat­ka mówi: ja cię nie poznaję
ty nie jes­teś ty

pa­miętam mo­jego oj­ca w cho­robie
słyszącego [...] — czytaj całość

wiersz • 8 marca 2019, 20:01

10lecie eyesOFsoul, czyli mnie

Według moich ob­liczeń, mi­ja mi w tym miesiącu, 10le­cie na cy­tatach. Kiedy os­tatnio przeglądałam swo­je sta­re wpi­sy i pat­rzyłam na ko­men­tarze pod ni­mi... Zatęskniłam za tą naszą starą paczką. Miałam wrażenie, że [...] — czytaj całość

felieton • 7 marca 2019, 22:28

Żałośnie gul­gocze i z ust spływa po szyi, mnoży się na sznurze. Chy­ba zwy­ciężył - to je­go dziś wi­si na górze. 

myśl • 7 marca 2019, 21:06

spowiedź

mówią że to mija
że na­wet pus­tkę da się za­pełnić
myślą mową
uczyn­kiem

i zaniedbaniem

dlacze­go więc nie pot­ra­fię
roz­grzeszyć się
z ciebie 

wiersz • 7 marca 2019, 20:22

staruszce co zgubiła drogę

bałem się
tak długo trzy­małem sa­mot­ność za rękę
myślałem - zaz­dros­na nie od­da ci mo­jej dłoni
przes­traszysz się
zlękniesz

uśmie­chasz się tyl­ko smut­no
mówisz - naj­pierw dom sta­je się pus­ty
później z niego wychodzisz nie chcąc wra­cać

a po­tem nag­le za­pomi­nasz dro­gi powrotnej
i nie wiesz już w którą sa­mot­ność przepaść 

wiersz • 6 marca 2019, 19:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truman